Szolgáltatásaink - Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

LÁESZ
Tartalomhoz ugrás
Szolgáltatásaink

Szolgáltatásunk alapelvei
<elérhető ide kattintva>

Jelenlegi szolgáltatásaink bemutatása


Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodunk azokról a szociálisan rászorulókról, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel erre nem képesek.

A házi segítségnyújtást igénybe vevő számára a saját lakóhelyén biztosítunk szolgáltatást az önálló életvitelének fenntartása érdekében. Gondozást és háztartási segítségnyújtást végzünk.

Támogató szolgálatunk a súlyos fogyatékossággal élők, és hozzátartozóik számára nyújt segítséget a lakókörnyezetükben támogatva ezzel az esélyegyenlőség megvalósulását. A szolgáltatás célja az önállóság segítése, a közszolgáltatókhoz való hozzáférés és a lakókörnyezetben nyújtott speciális gondozás révén.

A nappali ellátás (Idősek Klubja) lehetőséget biztosít a felügyelet alatti napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, közösségi programokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A szolgáltatást demenciában szenvedő ellátottak részére is biztosítjuk, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az Idősek Otthona telephelyünkön személyre szabott, teljeskörű ellátást, gondozást és lakhatást biztosítunk. A szolgáltatást elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött idős személyek számára biztosítjuk. Korlátozott számban ugyan, de tudjuk fogadni az Alzheimer típusú megbetegedésben szenvedőket is.

A falugondnoki szolgálat a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39.§-ában foglaltak, valamint a helyi szükségletek alapján – közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint – az intézményi és az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

Mindegyik ellátás igénybevétele önkéntes kérelemre történik. A szolgáltatások térítéskötelesek, tartalmukról, igénybevételéről és az aktuális térítési díjról tájékozódhatnak honlapunkon.
Minőségbiztosítás


Központi cím:
9542 Boba,
József Attila u. 24.
+36 20 235 6301
bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu
Az oldal készítője:

Vissza a tartalomhoz