Bemutatkozás - Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

LÁESZ
Tartalomhoz ugrás
Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat
"Mindazok előtt, akik az egyház Urának, Jézus Krisztusnak példájára figyeltek, és utat mutató szavát komolyan vették, mindenkor világos volt, ma sem kétséges, hogy az egyház feladata a világban nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Az egyház pedig a „test” szemléletes képében mindenkor a fő és a tagok összessége.”
Bemutatkozás

"Mindazok előtt, akik az egyház Urának, Jézus Krisztusnak példájára figyeltek, és utat mutató szavát komolyan vették, mindenkor világos volt, ma sem kétséges, hogy az egyház feladata a világban nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Az egyház pedig a „test” szemléletes képében mindenkor a fő és a tagok összessége.”
 
2011. Július 1-jén a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában indult el a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat bobai központtal.
 
A diakóniai intézmény missziója az is, hogy a helyi gyülekezetek, intézmények, közösségek egymást erősítve élő keresztény egyházként kövessék Jézuskrisztus tanítását.
 
Szeretetszolgálatunk célja a kis településeken élő lakosság életvitelének megkönnyítése, segítése, a rendelkezésre álló eszközökkel: információnyújtással, tanácsadással, civil és önsegítő szervezetek működésének támogatásával, és intézményesített szolgáltatásokkal.
 
Jelenleg öt intézményesített alapszolgáltatással és egy otthont nyújtó ellátással segítjük az idős emberek mindennapjait.
 
A diakóniai intézményhez fordulók felekezeti hovatartozás nélkül kapnak segítséget.

 
Az intézmény rövid története
 

Krisztus Urunk tanítása alapján, hitünkből következő feladatunk, hogy segítsünk a rászorulókon. Ezért hívta létre a Magyarországi Evangélikus Egyház a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálatot. A szolgálat 2011. július 1-től házi segítségnyújtást és étkeztetést biztosít főleg időskorúak számára. A diakóniai szolgálat, a szeretetteljes szakszerű gondozás, lehetővé teszi az idősek számára a biztonságos nyugodt szép időskor megélését úgy, hogy közben nem kell a megszokott otthont elhagyni, elszakadni az ismerősöktől, a családtól.  A szolgáltatás azzal a céllal és reménységgel indult, hogy a kis településeken élők is teljes körű ellátást tudjanak igénybe venni.
 
2014-ben két új szolgáltatással bővült az intézmény tevékenysége, így lehetővé vált az idősek napközbeni közösségi ellátása és a súlyos fogyatékosok emberek támogatása, speciális szállítása.
 
A Reformáció 500. évfordulójának évében 2017-ben intézményünk szolgáltatási palettája 100 fő elhelyezésére alkalmas bentlakásos ellátással gazdagodott, melyben 2018 évtől szakápolást is biztosítunk.
 
2021 évtől a bobai önkormányzattal együttműködésben Falugondnoki szolgálatot hoztunk létre, a helyi települési hátrányok csökkentése érdekében.
 
Az intézmény jelenleg közel ötszáz gondozottnak nyújt különféle szolgáltatásokat. Az alapszolgálatatások közül az étkeztetés, házisegítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás ellátási területe Celldömölk, Devecser, Sümeg, Sárvár térségre, terjed ki.
 
Az idősek otthona vonatkozásában az ország bármely területéről tudunk lakókat fogadni.
 
A Devecserben lévő otthont nyújtó intézmény lehetőséget ad arra is hogy Istentiszteleti alkalmakat tarthassunk az épület kápolnájában. A lakók számára rendszerességgel vannak áhítati alkalmak, a teljeskörű ellátás részeként.
 
Hosszú távú célunk, hogy egy komplex diakóniai szellemben működő intézményhálózat részeként segítsük a fiatalok helyben maradását, és az idős emberek lakókörnyezetben maradását. Segítsük az idősotthonba költözők beilleszkedését, kapcsolattartásukat szeretteikkel, biztonságos és szeretetteljes ellátásukat és méltó kísérésük életútjuk végéig.  
 

Jelenlegi szolgáltatásaink bemutatása

 
Falugondnoki szolgálat célja a kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az életfeltétek javítása, a közszolgáltatásokhoz és a szociális alapellátásokhoz való hozzájutás elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, és ezek állal a jobb életminőség elérése.
 
Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodunk azokról a szociálisan rászorulókról, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel erre nem képesek.

A házi segítségnyújtást igénybe vevő számára a saját lakóhelyén biztosítunk szolgáltatást az önálló életvitelének fenntartása érdekében. Gondozást és háztartási segítségnyújtást végzünk.
 
Támogató szolgálatunk a súlyos fogyatékossággal élők, és hozzátartozóik számára nyújt segítséget a lakókörnyezetükben támogatva ezzel az esélyegyenlőség megvalósulását. A szolgáltatás célja az önállóság segítése, a közszolgáltatókhoz való hozzáférés és a lakókörnyezetben nyújtott speciális gondozás révén.  
 
A nappali ellátás (Idősek Klubja) lehetőséget biztosít a felügyelet alatti napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, közösségi programokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A szolgáltatást demenciában szenvedő ellátottak részére is biztosítjuk, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás bobai telephelyen működik.
 
Az Idősek Otthona devecseri telephelyünkön személyre szabott, teljeskörű ellátást, gondozást és lakhatást biztosít. A szolgáltatást elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött idős személyek számára biztosítjuk. Korlátozott számban ugyan, de tudjuk fogadni az Alzheimer típusú megbetegedésben szenvedőket is.
 
A falugondnoki szolgálat kivételével a szolgáltatások térítéskötelesek, tartalmukról, igénybevételéről és a térítési díjról tájékozódhatnak honlapunkon. Az ellátások igénybevétele önkéntes kérelemre történik.
   
Munkatársak
 
Szeretetszolgálatunk elkötelezett abban, hogy a hozzánk fordulók számára az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat keresztény szellemben nyújtsa, ezért dolgozóink képzésére, és lelki erősítésére is nagy gondot fordít az intézmény vezetése.
 
A szolgáltatásokat szakképzett munkaerővel biztosítjuk, de a szakértelem mellett fontos számunka, hogy munkatársaink igazi elhívott segítők legyenek.
 
Célunk, hogy a munkatársaknak a biztos megélhetés mellett, megfelelő munkafeltételeket és jó munkahelyi légkört biztosítsunk. A hivatásos dolgozók és a segítők is intézményeinkben, környezetünkben jól érezzék magukat, így igazi társakká tudjanak válni a közösségben. Társai legyenek egymásnak, és a segítésre szoruló ránkbízottaknak egyaránt.
 
Hozzájárulás
 
Amennyiben Ön is segíteni szeretne adója 1%-val hozzájárulhat a Magyarországi Evangélikus Egyház segítő tevékenységéhez. Technikai szám: 0035
 
Az intézmény céljainak megvalósulását, munkáját, közvetlenül is támogathatja. Minden segítséget szívesen fogadunk, legyen az önkéntes munka, természetbeni vagy anyagi támogatás.

Adataink:

Cím: 9542 Boba József A. u. 24.
Központi telefonszám: 06 20 235 6301
Központi e-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu
Adószám:18211779-2-18
Bankszámlaszám: 12095003-01293935-00100001 Raiffeisen Bank
További jó tájékozódást kívánok!

Tisztelettel:
                   Mórotzné Kiss Györgyi
                                Intézményvezető

Központi cím:
9542 Boba,
József Attila u. 24.
+36 20 235 6301
bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu
Az oldal készítője:

Vissza a tartalomhoz